Meny

Grafiske tjenester for investor relations

Artbox har spisskompetanse på finansielle rapporter og presentasjoner, i tillegg til rapporter på områder som samfunnsansvar og bærekraft. Vi hjelper flere av Norges største børsnoterte selskaper med å gi rapporter og presentasjoner et profesjonelt visuelt uttrykk. God design og visuell konsistens gjennom alt kommunikasjonsmateriale gjør det enklere å forstå budskapet. Det bygger tillit hos aksjonærer, potensielle investorer og andre interessenter. I samarbeid med vårt trykkeri Printbox, kan vi også bistå med trykk, utsendelser og aksjonærservice. Printbox har lang erfaring med børsnoterte selskaper og de krav det stiller til håndtering av sensitiv informasjon og presisjon i produksjon og leveranser.

Bilde av konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg
Artbox har i en årrekke vært en viktig ressurs for Hydros IR-avdeling på design og produksjon av årsrapporter, kvartalsrapporter og alt av presentasjonsmateriell. (Foto: Norsk Hydro)

Rapporter

Vi har mange års erfaring med finansielle rapporter, og håndtering av sensitiv informasjon sitter i ryggmargen. Vi har etablert gode og gjennomprøvde rutiner for å gjøre prosessen mest mulig effektiv og sikker. Vi vet at fleksibilitet er spesielt viktig i disse prosjektene, og i samråd med kunden tilpasser vi arbeidsflyt i hvert enkelt tilfelle. Skulle dere ha spesielle behov eller ønsker, gjør vi vårt ytterste for å imøtekomme disse. Vi mener at vi som byrå skal tilpasse oss kunden – ikke motsatt.

I tillegg til årsrapporter og kvartalsrapporter, har vi også produsert flere samfunnsansvarsrapporter og konjunkturrapporter.

Vi leverer både trykte og digitale rapporter, og kombinasjonen av disse gjør at man potensielt når ut til flest mulig og ikke mister synlighet. På en digital utgave er video og animasjon virkemidler som kan benyttes for å presentere informasjonen på en engasjerende måte og gi en god brukeropplevelse. En responsiv nettløsning gjør at rapporten tilpasses alle skjermstørrelser.

Bilde av årsrapport

Presentasjoner

Mange interne bidragsytere med forskjellig ferdighetsnivå i PowerPoint, knappe tidsfrister, og fokus på innhold fremfor det visuelle. Dette er et bilde som ofte tegner seg når et selskap skal utarbeide sine viktigste presentasjoner: Kvartalspresentasjon, konsernpresentasjon, investorpresentasjon og kapitalmarkedsdag. Paradoksalt nok, med tanke på at disse presentasjonene inneholder noe av den viktigste informasjonen et selskap fremlegger og publiserer, så er det disse som ofte går under radaren når det kommer til design og visuell fremstilling. Anbudspresentasjoner er også for mange svært viktige, og et godt visuelt førsteinntrykk og en ryddig fremstilling kan utgjøre forskjellen i et anbud.

Bilde av presentasjon på en skjerm

Artbox har i en årrekke bistått sine kunder med design og grafisk bistand på de viktigste presentasjonene. Vi kan disse prosessene godt og vet hvordan vi kan flette inn vår kompetanse for å løfte en presentasjon ved å følge selskapets visuelle retningslinjer med grafiske fremstillinger og sørge for en gjennomgående rød tråd. Tidsfristene er ofte korte og innholdet sensitivt – men det løser vi med stor fleksibilitet og gode rutiner.

Vi designer og utvikler også presentasjonsmaler.

Investor relations nettløsning

Investor-delen av en nettside er en viktig informasjonskanal for børsnoterte selskaper. En side med god design og brukeropplevelse bygger tillit hos aksjonærer, potensielle investorer og andre interessenter. Vi har også god kompetanse på integrasjoner av IR-systemer som Q4 og Cision.

Se noen av våre kundereferanser